Goin Mandamus - Severance

Olika bränslen

För att man ska kunna värma upp huset på ett miljövänligt sätt är det bra att se över alternativ så att man väljer ett så bra sätt som möjligt. Vilka olika alternativ finns det. Man kan till exempel använda björkved för att värma upp huset med. Men ett annat val som många tycker är bra är briketter. Det här är ett val som påverkar miljön på ett positivt sätt. Varför skulle just du välja det här? Om du tänker på att vi lever i en tid då man använder bränsleformer som är negativ för miljön, då vill man ju göra allt man kan för att hjälpa vår planet. Ett sätt är då att använda sig av briketter för att värma upp huset.